Blog

Niniejszy blog, w założeniu ma pomóc mi w realizacji dwóch celów. Po pierwsze, będę dzielił się na nim moimi przemyśleniami, dotyczącymi prawa i tematów z prawem związanych. Po drugie będę zmierzał do tego, by pełnił on funkcję informacyjną, przybliżając ewentualnym czytelnikom specyfikę branży, w której działam i mojej działalności.

Wpisy zamieszczane na niniejszym blogu stanowią jedynie wyraz moich przemyśleń, dotyczących prawa. Jak już wzmiankowałem w pkt 6. zakładki „Przydatne informacje” w prawie, jak w wielu innych dziedzinach życia istotny jest kontekst, który na ogół staje się jasny, gdy odniesie się go do szczegółów danego stanu faktycznego. Z uwagi na powyższe zastrzegam, że wpisy na blogu nie stanowią formy świadczenia pomocy prawnej, w szczególności porady co do zachowania w danej sytuacji i w żadnym przypadku nie zastąpią potrzeby uzyskania pomocy prawnej w indywidualnej, konkretnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane pod wpływem informacji zamieszczonych na blogu. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w konkretnej indywidualnej sprawie zapraszam do kontaktu. Szczegóły w zakładce „Kontakt”.

Wszelkie wpisy zamieszczone na blogu stanowią przedmiot moich praw autorskich. Ich ewentualne wykorzystanie wymaga mojej zgody.