Wynagrodzenie

Zasady wynagrodzenia ustalam każdorazowo przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Wysokość wynagrodzenia uwarunkowana jest m. in. takimi czynnikami jak:

Wynagrodzenie może mieć charakter: 

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego – radca prawny nie może zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku. Inaczej rzecz ujmując, kancelaria nie świadczy usług wyłącznie za wynagrodzenie uzyskane po wygraniu sprawy.

Najczęściej wynagrodzenie za świadczone usługi ma charakter mieszany.

Moje wynagrodzenie nie obejmuje opłat i wydatków związanych ze sprawą, które ponosi Klient.