Kontakt

W sytuacji zainteresowania moimi usługami zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub poprzez wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail.

Formularz kontaktowy:

Kancelaria Radcy Prawnego
Jakub Strykowski

Typowo, w celu omówienia Państwa sytuacji, oczekiwań co do świadczenia usług, a także warunków współpracy, zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii. Dzięki temu jestem w stanie lepiej poznać Państwa potrzeby i już na wstępie jesteśmy w stanie wyjaśnić sobie pewne istotne dla dalszej współpracy kwestie. Świadczenie części usług jest jednak obecnie w pełni możliwe również poprzez media elektroniczne. Przykładowo konsultacje prawne mogą odbyć się w formie wideokonferencji, a świadczenie pomocy prawnej w zakresie sporządzania opinii, analiz i informacji prawnych, a także w zakresie analizy i weryfikacji umów może odbywać się przy pomocy korespondencji prowadzonej pocztą elektroniczną. W ramach prowadzonej kancelarii pozostaję otwarty również na tego typu formy świadczenia pomocy prawnej, starając się w tym zakresie uwzględniać w szerokim zakresie potrzeby moich klientów.